The Art of Giving skal arrangere et årlig fundraisingevent hvor vi skal samle inn mest mulig penger til veldedige formål. Arrangementet skal være en inspirasjonskilde til giverglede.

Vi vil hvert år velge ut et prosjekt som mottar våre innsamlede midler. For å kunne motta støtte fra The Art of Giving må prosjekt være rettet mot mennesker som ønsker en positiv endring i sine liv og har fokus på hjelp til selvhjelp. I tillegg skal prosjektet ha en klar strategi og plan med hensikt om å skape bærekraftig vekst og fremtidshåp.

Årets prosjekt 2019

I år vil overskuddet fra arrangementet gå til foreningen Dream Big Women Academy på Zanzibar som jobber med å styrke kvinners stilling på Zanzibar. Det overordnede målet til Dream Big er å skape positiv, bærekraftig utvikling sammen med lokalsamfunnet på Zanzibar og løfte kvinner ut av fattigdom. 36 kvinner har allerede fått utdanning gjennom Dream Big WomenAcademy. Nå skal de utvide med et eget utdanningssenter som skal skape arbeidsplasser, gjennom bærekraftige prosjekter med undervisning, som vil gi nok kunnskap til at mennesker vil kunne styrke sitt eget livsgrunnlag, samt skape utvikling i lokalsamfunnet. Du kan lese mer om Dream Big på deres Facebook side

Kontakt oss

Tone Rubin

tone@theartofgiving.no +47 913 32 575

The Art Of Giving

Oscars gate 35b
0258 Oslo, Norway