The Art of Giving ble startet i 2018 av fem driftige og dyktige damer, og er en verdidrevet organisasjon. Våre verdier er likeverd, toleranse, respekt og hjertevarme.Vi har sterk tro på at vi sammen kan skape en bedre hverdag for mennesker som ønsker en positiv endring i livene sine gjennom hjelp til selvhjelp.

Organisasjonen er basert på frivillig arbeid, i tråd med norsk tradisjon. Vår ambisjon er å inspirere privatpersoner og selskaper til å ta aktivt sosialt ansvar.

The Art of Giving skal arrangerer et årlig fundraisingevent hvor vi skal samle inn mest mulig penger til veldedige formål. Arrangementet skal være en inspirasjonskilde til giverglede.

Vi vil hvert år velge ut et prosjekt som mottar våre innsamlede midler. For å kunne motta støtte fra The Art of Giving må prosjekt være rettet mot vanskeligstilte mennesker og har fokus på hjelp til selvhjelp. I tillegg skal prosjektet ha en klar strategi og plan med hensikt om å skape bærekraftig vekst og fremtidshåp.

Initiativtakerne til The Art of Giving er:

Andre sentrale støttespillere til The Art of Giving er:

Kontakt oss

Tone Rubin

tone@theartofgiving.no +47 913 32 575

The Art Of Giving

Oscars gate 35b
0258 Oslo, Norway